CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ NHÀ TRẺ

NĂM HỌC: 2019  2020

TT

Hoạt động

Thời gian

1

Đón trẻ, cho trẻ ăn sáng.

6h30 - 7h30

2

Thể dục buổi sáng, tắm nắng

7h30 – 8h00

3

Chơi – Tập, ăn phụ (uống sữa)

8h00 – 10h00

4

Ăn chính

10h00 - 11h00

5

Ngủ trưa

11h00 - 14h00

6

Ăn phụ

14h00 - 14h20

7

Chơi – Tập , cắm cờ

14h20 - 15h00

8

Ăn chính

15h00 - 16h00

9

Vệ sinh, chơi, trả trẻ

16h00 - 17h00