CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ

NĂM HỌC: 2019  2020

TT

Hoạt động

Thời gian

Mùa nắng

Mùa mưa

1

Đón trẻ, chơi, cho trẻ ăn sáng.

6h30 - 7h30

6h30 - 7h45

2

Thể dục sáng

7h30 – 8h00

7h45 – 8h20

3

Học

8h00 – 8h40

8h20 - 9h00

4

Uống sữa buổi sáng                      

8h40 – 8h55

9h00 – 9h15

5

Chơi, hoạt động ở các góc

8h55 - 9h35

9h15 - 9h55

6

Chơi ngoài trời

9h35 - 10h15

9h55 - 10h35

7

Ăn bữa chính

10h15 - 11h15

10h35 - 11h35

8

Ngủ trưa

11h15 - 14h00

11h35 - 14h00

9

Ăn bữa phụ

14h00 - 14h40

14h00 - 14h40

10

Chơi, hoạt động theo ý thích, cắm cờ

14h40 - 15h40

14h40 - 15h40

11

Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

15h40 - 17h00

15h40 - 17h00